Списание " Градът ". Съдържание от брой 6 за 2022г.